Sürekli İşçi  Kadrosuna Geçmek İçin Sınava Girmeye hak kazanan personel aşağıdaki yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
 
Yer        : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 
Tarih     : 20.03.2018
 
Saat       : 08:30