İ L A N
LİSANSSIZ HİDROELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI
 SU rejimi uygunluk başvurusu kabul edilenler
            10.05.2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A maddesine istinaden 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak isteyen Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresine  Akbaş HES projesi kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, su rejimi açısından uygun bulunduğu görüşü verilmiştir.
            DSİ “su rejimi açısından uygun bulduğu” görüşünü Başkanlığımıza 08/02/2019 tarih ve 94558 sayılı yazıları ile bildirmiştir.
            Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’in 9.madde 5. Fıkrası gereğince ilan edilmiştir.
 
            Su rejimi uygunluk başvurusu kabul edilenler:
1. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi, Topraklık Mahallesi, İzmir Bulvarı, No: 41, DENİZLİ. Akbaş Barajı HES projesi.
 
İLAN OLUNUR.