Halil TOPRAK
Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü
 
Adres     : 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:83/B Pamukkale/DENİZLİ
Tel : +90 (258) 241 50 02 - 241 50 03 - 241 50 04
Fax : +90 (258) 241 05 18

Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün Görevleri

a) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine 5686 sayılı Kanun, 3213 sayılı Kanun ve 2863 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri kullanmak,
b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.