Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün Görevleri

a) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine 5686 sayılı Kanun, 3213 sayılı Kanun ve 2863 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri kullanmak,e yetkileri kullanmak,

b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.
 
 03.08.2016 TARİHİ İTİBARİ İLE TAŞINMAZ  KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYI HESABIN DURUMU VE KULLANICILARINA GÖRE DAĞILIMI
 
 
TAHSİLATIN %'LİK ORANLARI
TAHSİLATIN % 'LİK TUTARLARI (₺)
HARCAMASI YAPILAN VE BLOKE EDİLEN  (₺)
KALAN (₺)
VALİLİK PAYI  % 30
4.171.775,37
2.060.919,06
2.110.856,31
BELEDİYE PAYI % 50
6.952.958,95
5.253.639,09
1.699.319,86
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞIN % 20’LİK PAYI  (30.03.2014 - 31.12.2014 )  Bakanlığa Gönderildi         
574.106,43
574.106,43
0,00
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞIN % 20’LİK PAYI    (01.01.2015 - 31.12.2015      
1.176.456,95
1.176.456,95
0,00
KÜLTÜR VE TURİZM  BAKANLIĞIN % 20’LİK  PAYI   (01.01.2016 -  31.07.2016                                 
1.030.620,20
0,00
1.030.620,20
KATKI PAYI HESABINDA KALAN TUTAR 
13.905.917,89
9.065.121,53
4.840.796,36
 
 
Not: 2015 Yılının Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan  % 20 katkı payı tutarı olan  1.176.456,95 TL.'den  546.456,95 TL.’si  Kültür ve Turizm Bakanlığa gönderilmiş olup 630.000,00 TL.'si ise Kültür ve Turizm Bakanlığın ve Valilik Makamı’nın Olur yazıları ile “ Laodikeia Antik Kenti Kuzey (Kutsal) Agora Güney Portiği Kısmi Restorasyon İşi “ için bloke edilmiştir.
 
KATKI PAYI HESABINA YAPILAN ( 2016 ŞUBAT) DÖNEMİNE AİT YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGUN GÖRÜLEN İŞLER
 
Serinhisar Bayram Özkan Evi Restorasyon Proje Yapım İşi
Sarayköy Eski Otel Binası Restorasyon Proje Yapım İşi
Merkezefendi Adil Beştaş Evi Restorasyon Proje Yapım İşi
Tavas Horasanlı ve Merkezefendi Bereketli Sarnıçları Restorasyon Proje Yapım İşi
Eski Güney Hükümet Konağı Restorasyon Proje Yapım İşi
Eski Güney Hükümet Konağı Lojman Binası Restorasyon Proje Yapım İşi
Güney Selimağa Konağı Restorasyon Proje Yapım İşi
İlbadı Mezarlığı, Ali Kahya Türbesi, Mehmet Şirvani Türbesi ve Zaviye Çatı Örtüsü Restorasyon Proje Yapım İşi
Çal Çökelez Evi Restorasyon Proje Yapım İşi
Babadağ Işlak Evi Restorasyon Proje Yapım İşi
Laodekia Doğu Portiği Kısmi Restorasyon Yapım İşi
Saruhan WC ve Şadırvan İşi Restorasyon Yapım İşi
Laodekia Kilise Camlı Yürüme Yolu Yapım İşi
Tavas Sarıabat Camii ve Kurtluca Camii Çatı Onarımı Yapım İşi
Külahçıoğlu Un Fabrikası (Konservatuar) Onarım ve Tadilat Yapım İşi
Çivril Devlet Demiryolları Gar Sahası ve Ek Tesisleri (9 adet Bina) Kamulaştırma İşi
Buldan Yalçınkaya Mahallesi 55 Ada 2 Parsel (Zehrenti Evi) Restorasyonu Uygulama İşi
 
KATKI PAYI HESABINA YAPILAN ( 2016 HAZİRAN) DÖNEMİNE AİT YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGUN GÖRÜLEN İŞLER
 
Adil Beştaş Evi Restorasyon Uygulama İşi
Konut Şevket Zorlu Evi Kamulaştırma İşi
Konut Şevket Zorlu Evi’ne ait Restorasyon Proje Hazırlama İşi
Buldan Yalçınkaya Mahallesi 55 Ada 2 Parsel (Zehrenti Evi) Restorasyon Uygulama İşi
Süren Konağı, Akın Konağı, Nihat Dönmez Konağı Proje Hazırlama İşi
 
RUHSAT BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR VE ÖRNEKLERİ
 
BİRİNCİ SINIF MADEN GSM RUHSATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
(MADEN ÜRETİM FAALİYETLERİ VEYA BU FAALİYETLERE BAĞLI GEÇİCİ TESİSLER İÇİN)
1-Başvuru Formu(tıklayınız...)
2-Maden Ruhsatı
3-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış Karar
4-Genel Taahhütname
a) Patlayıcı kullanılan Maden Ocakları GSM genel Taahhütnamesi(tıklayınız...)
b) Patlayıcı kullanılmayan Maden Ocakları GSM genel Taahhütnamesi(tıklayınız...)
5-İş Akım Şeması
6-İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması Hususunda Beyanname(tıklayınız...)
7-İşletme Faaliyet Alanının Arazi Mülkiyet Durum Belgesi (Orman Arazisi İse Orman İzni , Hazine Arazisi İse Hazine Arazisi Olduğunun Belgelenmesi)
8-Tetkik Heyeti Raporu
9-Ruhsat Sahası İçindeki Yapıların Fen Ve Sağlık Kurallarına Uygun Olduğuna Dair İlgili İmar Müdürlüğünden Yazı
10-Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Ve Maden Üretim Faaliyetleri İle Bu Faaliyetlere Dayalı Olarak Üretim Yapılan Geçici Tesislerin Yerleşiminin Son Durumunu Gösteren Uygun Ölçekli Harita
11-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
12-Karayolu kenarındaki yerler için karayolu geçiş izni belgesi
13-Ticaret Sicil Kaydı
14-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
15-İmza Sirküleri
16-Vergi Levhası Fotokopisi
NOT:
-Sorumlu Müdür Sözleşmesi Yapılarak, Beyannamesi İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesini Müteakip İşletme Faaliyete Geçtikten Sonra Bir Yıl İçinde Verilir.
-Çevre İzni veya Çevre İzin Ve Lisans Belgesi İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde verilir.
-Yukarda istenilen evraklar aslı gibidir olacak veya Müdürlüğümüzce aslı görülmüştür yapılacaktır.
 
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF MADEN GSM RUHSATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
(MADEN ÜRETİM FAALİYETLERİ VEYA BU FAALİYETLERE BAĞLI GEÇİCİ TESİSLER İÇİN)
1-Başvuru Formu(tıklayınız...)
2-Maden Ruhsatı
3-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış Karar
4- Genel Taahhütname
a) Patlayıcı kullanılan Maden Ocakları GSM genel Taahhütnamesi(tıklayınız...)
b) Patlayıcı kullanılmayan Maden Ocakları GSM genel Taahhütnamesi(tıklayınız...)
5-İş Akım Şeması
6-İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması Hususunda Beyanname(tıklayınız...)
7-İşletme Faaliyet Alanının Arazi Mülkiyet Durum Belgesi (Orman Arazisi İse Orman İzni , Hazine Arazisi İse Hazine Arazisi Olduğunun Belgelenmesi)
8-Tetkik Heyeti Raporu
9-Ruhsat Sahası İçindeki Yapıların Fen Ve Sağlık Kurallarına Uygun Olduğuna Dair İlgili İmar Müdürlüğünden Yazı Getirilecek.
10-Patlayıcı Madde Kullanılan Madencilik Faaliyetlerinde Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Ve Maden Üretim Faaliyetleri İle Bu Faaliyetlere Dayalı Olarak Üretim Yapılan Geçici Tesislerin Yerleşiminin Son Durumunu Gösteren Uygun Ölçekli Harita 11-Ticaret Sicil Kaydı
12-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
13-İmza Sirküleri
14-Vergi Levhası Fotokopisi
NOT:
-Çevre İzni veya Çevre İzin Ve Lisans Belgesi İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde verilir.
-Yukarda istenilen evraklar aslı gibidir olacak veya Müdürlüğümüzce aslı görülmüştür yapılacaktır.
 
YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Formu (tıklayınız...)
2-Birinci Sınıf Gsm Kapsamında Yer Alan Madencilik Tesislerinde, Maden Üretim Faaliyetleri İle Bu Faaliyetlere Dayalı Olarak Üretim Yapılan Geçici Tesislerin Yerleşiminin Son Durumunu Gösteren Uygun Ölçekli Harita
3-Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait Kirleticilerin Nitelik Ve Niceliğine Göre Hazırlanmış Proje Ve Açıklama Raporları
4-Şehir Şebeke Suyu Bulunmayan Yerlerde İçme Ve Kullanma Suyunun Hangi Kaynaktan Sağlandığı İle Suyun Bakteriyolojik Ve Kimyasal Analiz Raporu
5-Maden Arama Ruhsatı Veya İşletme Ruhsatı
6-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış Karar