Çivril İlçesinden Fotoğraflar
 
 
 Çivril İlçesinin Tarihçesi
MÖ 3000 yıllarına kadar tarihi uzanan Çivril'in çeşitli yerlerinde bu yıllara ait olduğu belirlenen "Arzava Beylikleri'nin" birçok eseri bulunmuştur. Bu tarihten sonra sırasıyla Frigler, Lidyalılar, Selevki Krallığı, Bergama Krallığı ve Romalılar görülür.
Selçuklular'ın Anadolu'ya yerleşmesiyle Çivril yöresinde Türk egemenliği başlamıştır. Çivril 1910-1911 yıllarında Afyon iline bağlı kaza iken 1925 yılında Denizli iline bağlı ilçe olmuştur. 
 
Çivril İlçesinin Coğrafi Yapısı
Deniz seviyesinden 840 m ve Denizli-Uşak karayolu üzerinde il merkezine 96 km, Uşak iline 54 km uzaklıktadır. Doğusunda Sandıklı ve Dinar, batısında Karahallı (Uşak), Bekilli, Çal ve Baklan (Denizli), kuzeyinde Sivaşlı (Uşak), ve Sandıklı (Afyon), güneyinde Dazkırı, Evciler (Afyon) ve Baklan (Denizli) ilçeleri bulunmaktadır.
 
Çivril İlçesinin Ekonomik Yapısı
Ekonomisi 1960 yılı öncesinde tahıl, bağ, haşhaş ve az miktarda şeker pancarına dayanan ilçenin, 1960 yılından sonra DSİ ve Topraksu Hizmetlerinin gelmesiyle hareketli ve güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Her türlü tarımsal ürünler ve hayvancılık yanı sıra pancar, elmacılık, bağcılık, sebzecilik ve su ürünleri önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.
70.000 hektar ziraata elverişli arazide tahıl, şekerpancarı, üzüm, elma üretimi, bunun yanında vişne, kiraz, şeftali gibi ekonomik değeri yüksek meyveler de yetiştirilmektedir.
Çivril-Baklan ovası sulaması adı altındaki sulama .inşaatı devam etmekte olup, 3. kısım Baklan sol sahil sulama inşaatı bitmek üzeredir. 70.000 hektar ziraata elverişli arazinin 28.220 hektarlık kısmı sulanabilmektedir. Tüm inşaatın bitiminde sulanabilir arazi miktarı üç kat daha artacaktır.
Hayvancılığın da büyük önem taşıdığı ilçede 25.000 adet büyükbaş, 87.000 adet küçükbaş, 123.000 adet kanatlı hayvan mevcuttur. Sûni ve tabî tohumlama çalışmalarıyla kültür ırkı hayvancılık geliştirilmektedir.
Işıklı Baraj gölünde yıllık 80-100 ton sazan balığı üretilmektedir. İlçede 3 adet su ürünleri kooperatifi, 4 adet küçük çapta un fabrikası, 3 adet küçük sanayi sitesi vardır.22.316 hektarlık ormanlık alan mevcut olup, Akdağ serisinde geyik koruma alanı bulunmaktadır.